Regie

Monica van Dixhoorn
12 okt 2010

Is hij eindelijk echt de regisseur, krijgt formateur en aankomend premier Mark Rutte voordat hij op het bordes staat vrouwelijk Nederland over zich heen. Figuurlijk dan.
Over het schamele aantal van drie vrouwen in zijn kabinet.
Dat is inderdaad niet veel. En dat verbaast me niet. De samenstelling van de ministersploeg is namelijk in lijn met het regeerakkoord: conservatief, ingezet op ‘safe’ veel ervaring, weinig risico.

Kritiek van de oppositie op het regeerakkoord richt zich, na de samenwerking met Wilders, vooral op het ontbreken van hervormingen. Belangrijke knelpunten worden niet aangepakt. Zoals het ontslagrecht, de hypotheekrenteaftrek, onderwijs, pensioenen. Alles is erop gericht vier jaar uit te zitten. Ook internationaal is dit de teneur van de berichtgeving: Nederland pakt de problemen bepaald niet aan de komende vier jaar.

De afgelopen dagen kon ik opgelucht constateren dat de ingezette lijn betrokkenen in beweging krijgt. Tenminste in woorden. Opgelucht omdat ik uit wens te gaan van mogelijkheden, ook als de situatie anders is dan je hoopt of zou willen. De verkiezingsuitslag heeft dit resultaat opgeleverd, dus wat zijn de kansen?

In een aantal opinie stukken in de Volkskrant en het NRC over kunst, immigratie, integratie en het ontbreken van een weerwoord van ‘links’ op de huidige situatie, wordt duidelijk dat sommige betrokken bereid zijn de regie in eigen handen te nemen. En zich dus niet langer wensen te laten regisseren.

Zo makkelijk komt links niet van Bosma af VK 9 okt 2010
Marokkanen hoeven Wilders niet te vrezen VK 11 okt 2010
Kunstsector is subsidie verslaafd VK 09 okt 2010
Het verschil tussen spin en democratie is overtuigen NRC weblog Marc Chavannes

Laat een reactie achter