Waarom zorgvuldige communicatie kosten bespaart bij verandertrajecten

Monica van Dixhoorn
16 dec 2018

Regelmatig heb ik discussies met mijn 14-jarige zoon: “Heb je nog toetsen deze week?” “Nee. Ik heb wel een practicum” “Oh. Krijg je daar geen cijfer voor?” “Ja, ik krijg een cijfer maar het is geen toets.” “Telt het dan niet mee voor je rapport?” “Jawel, het telt wel mee.” “Dan is het toch een toets?!”

Wat hem betreft dus niet. Want een toets checkt je kennis en niet je kunnen. Dat doe je met bijvoorbeeld een practicum. Hm ja, kwestie van interpretatie. “Is er nog iets wat je kunt doen om het practicum voor te bereiden?” “Nee. Niets.” “Ok, dus je weet alles?” “Mam, ik hoéf niet alles te weten. Ik moet het gewoon dóen. Het is geen toets.”

Alhoewel we een gesprek voeren is er geen sprake van waardevolle informatie uitwisseling, Sterker nog door het ‘verkeerde’ woordgebruik slaat dit puberbrein op tilt en gaat in de contramine. Ik kan mijn punt niet maken: wat heb je nodig of kan je doen om het practicum met een goed resultaat af te sluiten? Een gemiste kans voor mij om de motivatieknop voor een succesvol practicum aan te zetten.

Dit zie ik ook vaak in organisaties. Met de beste intenties probeert het management medewerkers te ondersteunen in het realiseren van een gezamenlijk veranderdoel. Zonder het gewenste effect want er is een mismatch tussen wat zij bedoelen en hoe medewerkers de boodschap interpreteren. En dat kost geld want doelen worden niet of niet tijdig gehaald en er is vaak extra inspanning nodig om het wel voor elkaar te krijgen.

Wat vaak ontbreekt is een helder kader: waarom moeten medewerkers ‘ondernemender’, ‘klantgerichter’ of ‘wendbaar’ worden? Hoe ziet dat er uit en wat levert dat wie op?

Door deze vragen te beantwoorden creëer je de context van wat je wilt bereiken. En door zorgvuldig woorden te kiezen en deze te laden met de gewenste betekenis, creëer je een gedeeld interpretatiekader. Dat geeft duidelijkheid en houvast voor management en medewerker.

In het geval van mijn puberzoon pak ik het tegenwoordig anders aan: “Kan je de komende week nog ergens cijfers voor halen en hoe ga je dat voorbereiden?”

Kortom: sturen op eigen verantwoordelijkheid en resultaat.