Gele button met een pijl naar beneden

Case Platform Talent voor Technologie

Eenheid creëren

Branie werd benaderd door twee non-profitorganisaties die fuseerden tot één organisatie, een zogenaamde publiek-private samenwerking.
Uitdaging
De twee organisaties die samengingen, hadden een tegenovergestelde visie op het gebruik van CRM binnen de organisatie. In de ene organisatie was CRM leidend, terwijl de andere organisatie CRM eerder als een noodzakelijk kwaad zag. De uitdaging was om voor de twee organisaties één rol en inrichting van CRM in de nieuwe organisatie te creëren. Deze rol en inrichting moest door alle leden van de twee organisaties gedragen worden.
Opdracht
Met Branies hulp moest binnen de nieuwe organisatie een visie op CRM gecreëerd worden die gedragen werd door de hele organisatie. Ook was het de taak van Branie om ervoor te zorgen dat deze visie concreet vertaald werd naar de functies van het systeem, het beleid, de werkprocessen en -afspraken.
Aanpak
De twee fusiepartners hanteerden een totaal verschillende strategie en werkwijze, maar hadden hetzelfde doel. Branie interviewde de betrokken medewerkers en kwam hierdoor tot het inzicht dat de tegenstelling in werkwijze niet gevoed werd door een andere visie op de toekomst, maar puur door onbegrip over de verschillende functies en voordelen die CRM heeft.
De interviews waren een schot in de roos. Ze bevorderden de kennismaking tussen verschillende standpunten over CRM en zorgden zo voor onderling begrip.
Toen eenmaal duidelijk was dat het eerste probleem een gebrek aan kennis was over de rol en organisatiegeschiedenis van CRM, heeft Branie gemeenschappelijke interactieve sessies georganiseerd waarin samen met management en medewerkers de visie op en de functie van CRM in de nieuwe organisatie is vastgesteld.
Resultaat
Het resultaat van de interviews en gemeenschappelijke sessies is dat er een gemeenschappelijke visie is die door iedereen binnen de organisatie gedragen en geleefd wordt. De wil en motivatie om te doen wat er gedaan moet worden met CRM, is aanwezig.
Tijdens het traject met Branie bleek dat de beide gefuseerde partners meer gemeenschappelijk belang hebben dan eerder werd gedacht. Betrokken management en medewerkers zijn tevreden over de uitvoering van het traject en verwonderen zich erover dat de oplossing eigenlijk bestond uit drie simpele stappen:
  1. standpunten en geschiedenissen uitwisselen, waardoor begrip voor de andere partij ontstaat;
  2. een gedeeld CRM-doel creëren op basis van de nieuwe opdracht van de fusieorganisatie;
  3. functies en werkwijzen met betrokkenen vaststellen.