Cases

Schermafbeelding 2019-10-08 om 13.05.42

Platform Talent voor Technologie:
Eenheid creëren binnen een fusieorganisatie

Lees de hele case hier

Uitdaging: Twee organisaties gaan fuseren en houden er een andere visie op na, met daarbij behorende verschillende werkwijzen. Na de fusie moet iedereen werken volgens één visie en één werkwijze.

Opdracht: Verschillende werkwijzen en meningen inzichtelijk maken om wederzijds begrip te doen ontstaan en draagvlak creëren voor een organisatiebrede visie.

Oplossing: Zorgen voor voldoende onderling begrip en de benodigde kennis over belangrijke onderdelen in de werkwijze binnen de organisatie op peil brengen.

Aanpak: Interviewen van de betrokken medewerkers om hun verschillende werkwijzen, visies en kennis in kaart te brengen. Interactieve sessies organiseren om de kennis van medewerkers op het benodigde niveau te brengen.

Resultaat: Het traject van Branie heeft gezorgd voor een organisatiebrede visie en werkwijze, met daarbij de wil en motivatie om deze in praktijk te brengen.
Lees de hele case hier

header-groot-hoofgebouw-hogeschool-leiden@2x

Hogeschool Leiden:
Verbeteren van onderling vertrouwen en samenwerking

Lees de hele case hier

Uitdaging: Medewerkers van verschillende teams moeten gaan samenwerken, maar er bestaat onderling wantrouwen en frustratie.

Opdracht: Het managementteam een boost geven om een constructieve samenwerking op te bouwen.

Oplossing: Vertrouwen, inzicht en samenwerking stimuleren doordat teamleden elkaar echt leren kennen.

Aanpak: Een interactieve teamdag toegespitst op elkaar echt leren kennen en een adviesrapport met concrete vervolgstappen.

Resultaat: Teamleden hebben inzicht in en begrip voor elkaars beweegredenen, vertrouwen elkaar, hebben concrete afspraken gemaakt en delen gemeenschappelijke doelen.

Lees de hele case hier

allshoes-logo2

AllShoes Benelux:
Een bedrijf zichtbaar positioneren

Lees de hele case hier

Uitdaging: Het bedrijf wil zich anders positioneren en een gezicht krijgen dat bij die transitie past. Hiervoor moest bepaald en uitgedragen worden wat het bedrijf uniek maakt.

Opdracht: Naar boven krijgen en visualiseren waar het bedrijf voor staat, inclusief de medewerkers achter het bedrijf.

Oplossing: De bedrijfsstrategie en -identiteit vormgeven in een relatiemagazine.

Aanpak: Inhoudelijk en creatief concept ontwikkelen, sessies met management over strategie en identiteit, interviews met medewerkers over motivatie, werkwijze en productvoorkeuren.

Resultaat: Het magazine maakt de nieuwe strategie en de bedrijfsidentiteit voor relaties en medewerkers zichtbaar en concreet. Het creatieve proces zorgde ervoor dat medewerkers zich bewust werden van de nieuwe bedrijfsstrategie en klant-leverancierrelatie.

Lees hier de hele Allshoes case