Coachingstraject

Met coaching je interne communicatie verbeteren en je veranderdoel bereiken….

Gele button met een pijl naar beneden

Interne communicatie:

de verbindende factor

De invloed van interne communicatie bij verandertrajecten:

Met strategie

 • Weten waarom er veranderd wordt
 • Weten wat het hen oplevert
 • Voelen zich in staat de verandering waar te maken
 • Weten dat ze gefaciliteerd worden
 • Voelen zich gestimuleerd door hun (directe) omgeving
 • Communiceren onderling positief en constructief

Zonder strategie

 • Zonder interne communicatie strategie
 • Managers en medewerkers
 • Vragen zich af waarom dingen ‘anders’ moeten
 • Gaan er van uit dat hun situatie minder goed wordt
 • Voelen zich onzeker over of ze de verandering aan kunnen
 • Voelen zich aan hun lot overgelaten
 • Gedeelde weerstand tegen de verandering
 • Onderlinge communicatie is vermijdend of negatief

Coaching interne communicatie: waarom?

Zorgvuldige communicatie is cruciaal bij verandertrajecten. Want, wordt de verandering niet begrepen of niet ondersteund door management en medewerkers, dan gebeurt er niets.

Interne communicatie kan op 2 manieren bijdragen aan verandertrajecten:

 1. Communicatie over de verandering
 2. Verbeteren van de interne communicatie is (onderdeel van) de verandering.

Essentieel dus om communicatie strategisch in te zetten bij het veranderproces.

Lees verder

Voor effectieve interne communicatie moet je weten wat de impact is bij management en medewerkers, hoe je de verandering effectief overbrengt en zorgen voor constructieve onderlinge communicatie.

Want als de bestaande onderlinge manier van communiceren niet past bij nieuwe, gewenste situatie, dan stokt het veranderproces in de uitvoering.

Een coach traject kan daarbij helpen. Niet alleen komt aan bod hoe de boodschap van het veranderdoel het beste overgebracht kan worden, ook worden management en medewerkers begeleidt bij het verbeteren van hun onderlinge communicatie.

Inklappen

Voor wie?

Sta jij voor de taak een verandering door te voeren en

Heb jij scherp wat je wilt veranderen, maar zoek je nog naar het verhaal over de verandering?

Weet je wat je wilt communiceren, maar ben je er nog niet uit wat een effectieve strategie is?

Zit de onderlinge manier van communiceren het veranderdoel in de weg?

Is de interne, onderlinge communicatie jouw veranderdoel en zoek je naar manieren om dit te verbeteren?

Dan is interne communicatie coaching iets voor jou!

Dit is wat je krijgt bij Interne Communicatie Coaching

Een helder verhaal over de verandering

Begrijp en motivatie voor de nieuwe situatie

Betere onderlinge communicatie

Een effectief veranderproces

Gele button met een pijl naar beneden

Werkwijze

1. Intake sessie

Behoefte bepaling & communicatie strategie

Ophalen van informatie over de cultuur, communicatie en samenwerking.

3. On the job team coaching

Begeleiding naar de gewenste gedragsverandering  door het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Begeleiding van de communicatie over het project. Op basis van de behoefte, strategie en observaties wordt de invulling van de coaching bepaald.

Gedurende het traject wordt de voortgang gemonitord, zo nodig bijgestuurd. Na afloop van het traject evalueren we met elkaar het proces en de resultaten van de gedragsverandering.

Monica van Dixhoorn, Branie

De resultaten van coaching

Coaching van de interne communicatie levert niet alleen betere teamprestaties op, maar ook een hogere medewerkerstevredenheid.

Wat levert coaching van de interne communicatie op?

"Positieve houding t.a.v. de verandering: door de verbinding tussen het waarom van de verandering en de vragen en zorgen van het team"

"Sterke positie veranderaars: leidinggevenden en projectleden communiceren vanuit een gedeeld belang: organisatie en team"

"Vaardig en gemotiveerd team: teamleden zijn in staat hebben inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheid en dragen constructief bij aan de verandering."

Lees verder

Als executive sluit je in de communicatie beter aan op wat er speelt bij medewerkers en zoek je de match tussen je veranderdoel en de teambelangen.

Medewerkers zijn zich door de interne communicatie coaching meer bewust van hun eigen houding, inbreng en verantwoordelijkheid. Dit heeft een positief effect op de samenwerking, die mede versterkt wordt omdat de teamleden onderling effectief en vanuit gedeelde belangen uitwisselen.

De combinatie met begeleiding van de communicatie over het verandertraject maakt deze aanpak bijzonder effectief.

Inklappen

Wat anderen over Branie zeggen

Monica is iemand die heel gestructureerd en resultaatgericht is en goed kan doorvragen. Dat hadden we hard nodig.Ze kan goed met allerlei soorten mensen opschieten en ze hecht sterk aan haar rol als onafhankelijke en zelfstandige kracht.

Edmee Maas

programmamanager TechniekTalent.nu

Monica heeft snel een heel scherp beeld van wat je wilt bereiken, wat dat oplevert en hoe je mensen inzicht kunt geven in waarom ze het zouden moeten omarmen.  Op alle niveaus van de organisatie, van hr tot directie en de ondernemingsraad.

Enrico Karsten

Onder andere gewerkt met:

Logo's2

Cases

Personal branding en motivatie, Branie
Personal branding en motivatie

Uitdaging: Medewerkers hebben veel schroom zichzelf te profileren

Opdracht: Stimuleren (interne) mobiliteit medewerkers

Oplossing: Zelfkennis en zelfvertrouwen vergroten door visualiseren persoonlijkheid

Lees verder

Aanpak:

 • Persoonlijkheid in beeld brengen in interactieve en creatieve sessies
 • Zichtbaar maken van verborgen talenten en competenties
 • Professionele motivatie scherp krijgen

Resultaat

Trotse en zelfbewuste medewerkers die met vertrouwen een volgende stap zetten.

Inklappen

Digitaal samenwerken, samen achter een laptopDigitaal samenwerken

Uitdaging: De behoefte aan digitale samenwerkmogelijkheden was latent aanwezig.

Opdracht: De mogelijkheden van de digitale werkomgeving  beter benutten.

Oplossing: Perspectief doelgroep inzetten: what's in it for me (WIFM)?

Lees verder

Aanpak:

 • informele behoefte peiling stakeholders
 • interne organisatie betrekken bij oplossingsrichting
 • samenwerking tussen betrokken afdelingen stimuleren en begeleiden
 • actieve inzet diverse belanghebbenden bij creëren draagvlak
 • motivatie gebruikers stimuleren door communicatie over WIFM

Resultaat:
Online portaal als aanjager voor digitaal samenwerken

 

Inklappen

Ander aanbod anders werken, handen schudden tijdens werkoverlegAnder aanbod, anders werken

Uitdaging: Het invoeren van een ingrijpend andere werkwijze, intern en in de uitvoering bij klanten.

Opdracht: Betere aansluiting tussen dienstenaanbod en klantvraag.

Oplossing: Inzetten van de bestaande motivatie bij de verandering naar de nieuwe situatie.

Lees verder

Aanpak:

 • Onderzoek en analyse klantbehoefte
 • betrekken interne organisatie bij oplossingsrichting
 • zichtbaar maken aanwezige kennis en ervaring interne organisatie
 • ontwikkelen nieuw dienstenaanbod en werkwijze
 • communicatie: koppelen klantbehoefte aan motivatie interne organisatie
 • trainen van gewenste vaardigheden
 • transparant en interactief proces

Resultaat:
Passend dienstenaanbod uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers.

Inklappen

Heb je een vraag?

Bel gerust