Coachingstraject

Met coaching je interne communicatie verbeteren en je veranderdoel bereiken….

Gele button met een pijl naar beneden

Interne communicatie:

de verbindende factor

De invloed van interne communicatie bij verandertrajecten:

Met strategie

 • Weten waarom er veranderd wordt
 • Weten wat het hen oplevert
 • Voelen zich in staat de verandering waar te maken
 • Weten dat ze gefaciliteerd worden
 • Voelen zich gestimuleerd door hun (directe) omgeving
 • Communiceren onderling positief en constructief

Zonder strategie

 • Zonder interne communicatie strategie
 • Managers en medewerkers
 • Vragen zich af waarom dingen ‘anders’ moeten
 • Gaan er van uit dat hun situatie minder goed wordt
 • Voelen zich onzeker over of ze de verandering aan kunnen
 • Voelen zich aan hun lot overgelaten
 • Gedeelde weerstand tegen de verandering
 • Onderlinge communicatie is vermijdend of negatief

Coaching interne communicatie: waarom?

Zorgvuldige communicatie is cruciaal bij verandertrajecten. Want, wordt de verandering niet begrepen of niet ondersteund door management en medewerkers, dan gebeurt er niets.

Interne communicatie kan op 2 manieren bijdragen aan verandertrajecten:

 1. Communicatie over de verandering
 2. Verbeteren van de interne communicatie is (onderdeel van) de verandering.

Essentieel dus om communicatie strategisch in te zetten bij het veranderproces.

Lees verder

Voor effectieve interne communicatie moet je weten wat de impact is bij management en medewerkers, hoe je de verandering effectief overbrengt en zorgen voor constructieve onderlinge communicatie.

Want als de bestaande onderlinge manier van communiceren niet past bij nieuwe, gewenste situatie, dan stokt het veranderproces in de uitvoering.

Een coach traject kan daarbij helpen. Niet alleen komt aan bod hoe de boodschap van het veranderdoel het beste overgebracht kan worden, ook worden management en medewerkers begeleidt bij het verbeteren van hun onderlinge communicatie.

Inklappen

Voor wie?

Sta jij voor de taak een verandering door te voeren en

Heb jij scherp wat je wilt veranderen, maar zoek je nog naar het verhaal over de verandering?

Weet je wat je wilt communiceren, maar ben je er nog niet uit wat een effectieve strategie is?

Zit de onderlinge manier van communiceren het veranderdoel in de weg?

Is de interne, onderlinge communicatie jouw veranderdoel en zoek je naar manieren om dit te verbeteren?

Dan is interne communicatie coaching iets voor jou!

Dit is wat je krijgt bij Interne Communicatie Coaching

Een helder verhaal over de verandering

Begrijp en motivatie voor de nieuwe situatie

Betere onderlinge communicatie

Een effectief veranderproces

Gele button met een pijl naar beneden

Werkwijze

1. Intake sessie

Behoefte bepaling & communicatie strategie

Ophalen van informatie over de cultuur, communicatie en samenwerking.

3. On the job team coaching

Begeleiding naar de gewenste gedragsverandering  door het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Begeleiding van de communicatie over het project. Op basis van de behoefte, strategie en observaties wordt de invulling van de coaching bepaald.

Gedurende het traject wordt de voortgang gemonitord, zo nodig bijgestuurd. Na afloop van het traject evalueren we met elkaar het proces en de resultaten van de gedragsverandering.

Monica van Dixhoorn, Branie

De resultaten van coaching

Coaching van de interne communicatie levert niet alleen betere teamprestaties op, maar ook een hogere medewerkerstevredenheid.

Wat levert coaching van de interne communicatie op?

"Positieve houding t.a.v. de verandering: door de verbinding tussen het waarom van de verandering en de vragen en zorgen van het team"

"Sterke positie veranderaars: leidinggevenden en projectleden communiceren vanuit een gedeeld belang: organisatie en team"

"Vaardig en gemotiveerd team: teamleden zijn in staat hebben inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheid en dragen constructief bij aan de verandering."

Lees verder

Als executive sluit je in de communicatie beter aan op wat er speelt bij medewerkers en zoek je de match tussen je veranderdoel en de teambelangen.

Medewerkers zijn zich door de interne communicatie coaching meer bewust van hun eigen houding, inbreng en verantwoordelijkheid. Dit heeft een positief effect op de samenwerking, die mede versterkt wordt omdat de teamleden onderling effectief en vanuit gedeelde belangen uitwisselen.

De combinatie met begeleiding van de communicatie over het verandertraject maakt deze aanpak bijzonder effectief.

Inklappen

Wat anderen over Branie zeggen

Monica is iemand die heel gestructureerd en resultaatgericht is en goed kan doorvragen. Dat hadden we hard nodig.Ze kan goed met allerlei soorten mensen opschieten en ze hecht sterk aan haar rol als onafhankelijke en zelfstandige kracht.

Edmee Maas

programmamanager TechniekTalent.nu

Monica heeft snel een heel scherp beeld van wat je wilt bereiken, wat dat oplevert en hoe je mensen inzicht kunt geven in waarom ze het zouden moeten omarmen.  Op alle niveaus van de organisatie, van hr tot directie en de ondernemingsraad.

Enrico Karsten

‘Branies aanpak is daadkrachtig en creatief, de werkwijze positief en doortastend.’

Wouter Zwaan

Directeur IVT, Hogeschool Leiden

Cases

Eenheid creëren binnen een verdeeld bedrijf

Uitdaging: Twee organisaties gaan fuseren en houden er een andere visie op na, met daarbij behorende verschillende werkwijzen. Na de fusie moet iedereen werken volgens één visie en één werkwijze.

Opdracht: Verschillende werkwijzen en meningen inzichtelijk maken om wederzijds begrip te doen ontstaan en draagvlak creëren voor een organisatiebrede visie.

Oplossing: Zorgen voor voldoende onderling begrip en de benodigde kennis over belangrijke onderdelen in de werkwijze binnen de organisatie op peil brengen.

Aanpak: Interviewen van de betrokken medewerkers om hun verschillende werkwijzen, visies en kennis in kaart te brengen. Interactieve sessies organiseren om de kennis van medewerkers op het benodigde niveau te brengen.

Resultaat: Het traject van Branie heeft gezorgd voor een organisatiebrede visie en werkwijze, met daarbij de wil en motivatie om deze in praktijk te brengen.

Meer over Exponentiële Samenwerking

header-groot-hoofgebouw-hogeschool-leiden@2x

Onderling vertrouwen en samenwerking verbeteren

Uitdaging: Medewerkers van verschillende teams moeten gaan samenwerken, maar er bestaat onderling wantrouwen en frustratie.

Opdracht: Het managementteam een boost geven om een constructieve samenwerking op te bouwen.

Oplossing: Vertrouwen, inzicht en samenwerking stimuleren doordat teamleden elkaar echt leren kennen.

Aanpak: Een interactieve teamdag toegespitst op elkaar echt leren kennen en een adviesrapport met concrete vervolgstappen.

Resultaat: Teamleden hebben inzicht in en begrip voor elkaars beweegredenen, vertrouwen elkaar, hebben concrete afspraken gemaakt en delen gemeenschappelijke doelen.

Meer over Wendbare Productiviteit

Interne communicatie, vrouw met megafoon

Een bedrijf zichtbaar positioneren

Uitdaging: Het bedrijf wil zich anders positioneren en een gezicht krijgen dat bij die transitie past. Hiervoor moest bepaald en uitgedragen worden wat het bedrijf uniek maakt.

Opdracht: Naar boven krijgen en visualiseren waar het bedrijf voor staat, inclusief de medewerkers achter het bedrijf.

Oplossing: De bedrijfsstrategie en -identiteit vormgeven in een relatiemagazine.

Aanpak: Inhoudelijk en creatief concept ontwikkelen, sessies met management over strategie en identiteit, interviews met medewerkers over motivatie, werkwijze en productvoorkeuren.

Resultaat: Het magazine maakt de nieuwe strategie en de bedrijfsidentiteit voor relaties en medewerkers zichtbaar en concreet. Het creatieve proces zorgde ervoor dat medewerkers zich bewust werden van de nieuwe bedrijfsstrategie en klant-leverancierrelatie.

Meer over Interne Communicatie

Onder andere gewerkt met:

Logo's2

Heb je een vraag?

Bel gerust