Training Verandermanagement

Krachtige verandertrajecten voor organisaties in een nieuw tijdperk.

Gele button met een pijl naar beneden

Training Verandermanagement: leer blijvend veranderen

Sta je op het punt veranderingen door te voeren en wil je dat deze een blijvend effect hebben op management en medewerkers? Zodat ze ook in de toekomst veranderingen snel omarmen?
Of zoek je een manier om je team of organisatie mee te laten bewegen met de constant veranderende omgeving? Verbetermanagement 2.0.

Maak dan kennis met de praktische en krachtige aanpak van Branie en doe de training Verandermanagement.

Veranderen? Verbeteren!

Veranderen is voor de meeste mensen lastig. In het algemeen en zeker als hun vaste, vertrouwde manier van werken hierdoor anders wordt. Dan wordt het voor je bepaald. Een ‘opgelegde’ verandering verstoort het bestaande evenwicht en om dit te herstellen is een natuurlijke reactie: vasthouden aan bekende gedragspatronen.

Het helpt dan om de context van de verandering te schetsen (waarom doen we dit?) en om te focussen op het resultaat: wat levert de verandering op?
Daarmee verschuift de aandacht van ‘wat anders moet’ naar het resultaat van de verandering: “wat beter wordt”, oftewel: verbetermanagement.

Lees verder

Door te focussen op het aanpassings- en verandervermogen van medewerkers en management leveren de trajecten van Branie een blijvend resultaat op.
Die wendbaarheid geeft hen het vertrouwen dat ze alle veranderingen aankunnen.

Wil je weten hoe je dat doet?
Meld je dan aan voor een van de trainingen en  leer hoe je met de filosofie en krachtige aanpak van Branie jouw doel kunt bereiken.

Inklappen

Verandermanagement training: voor wie?

Voor elke organisatie is er wel een training die aansluit op de veranderingen die plaatsvinden, zowel intern als extern. Benieuwd naar welke training verandermanagement het beste bij jou en je organisatie past?
Klik dan op "Lees verder" en kom erachter!
Elke organisatie kan blijven leren en verbeteren.

Lees verder

Willen jouw medewerkers alles houden zoals het is terwijl

 • jij een nieuwe systeem in gebruik wilt nemen?
 • het noodzakelijk is dat zij ander gedrag vertonen omdat de markt daarom vraagt?
 • automatisering een deel van hun werkzaamheden overneemt?
 • het noodzakelijk is dat zij nieuwe vaardigheden aanleren of competenties ontwikkelen?

Dan is de verandermanagement training Wendbare Medewerkers iets voor jou!

Heeft jouw team te maken met veranderende omstandigheden en

 • zoek je naar manieren om daar goed op aan te sluiten?
 • wil je meer uit het team halen maar weet je niet hoe?
 • wil je graag een hechter team dat beter presteert?
 • wil je dat er meer gebruikgemaakt wordt van elkaars mogelijkheden?

Dan is de training Verandermanagement iets voor jou!

Heb je het idee dat

 • er veel misverstanden zijn over de richting van de organisatie of het team?
 • jij en je collega’s langs elkaar heen praten?
 • een verandering weerstand oproept terwijl het toch echt beter is?
 • medewerkers niets begrijpen van waar jij naartoe wilt?

Doe dan de training Verandercommunicatie en creëer begrip en motivatie voor de doelstellingen.

Inklappen

De 3 verandermanagement trainingen van Branie

Training communicatie bij verandering - Incompany

Voor wie? Management teams en communicatieprofessionals betrokken bij verandertrajecten

Leerdoel: Interne communicatie inzetten als effectief veranderinstrument

Opbrengst van de training:

 • Kennis van de mogelijkheden van interne communicatie bij verandertrajecten
 • Concrete toepassing bij eigen casus

Duur: 1 dag
Waar: inspirerende externe locatie
Kosten: € 2.250 exclusief btw en accommodatie kosten
Maximaal aantal deelnemers: 8

Training Samenwerken bij verandering – Incompany

Voor wie? Teams die hun manier van werken en samenwerken moeten aanpassen aan een nieuwe situatie

Leerdoel: Het verbeteren van de samenwerking bij veranderende omstandigheden

Opbrengst van de training:

 • Helder gemeenschappelijk doel en belang
 • Kwaliteiten, kennis en kunde van het team inzetten bij de realisatie van de doelstellingen

Duur: 1 dag
Waar: inspirerende externe locatie
Kosten: € 3.000 exclusief btw en accommodatie kosten
Maximaal aantal deelnemers: 12 (2 trainers)

Training Productiviteit bij verandering - Incompany

Voor wie? Management teams en HRM professionals betrokken bij verandertrajecten

Leerdoel: Blijvende productiviteit bij veranderingen

Opbrengst van de training:

 • Kennis van het vergroten van het aanpassings- en verandervermogen van management en medewerkers
 • Concrete toepassing bij eigen casus

Duur: 1 dag
Waar: inspirerende externe locatie
Kosten: € 2.250 exclusief btw en accommodatie kosten
Maximaal aantal deelnemers: 8

De 3 verandermanagement trainingen

Training Verander Communicatie

Training Communicatie bij verandering

In deze training leer je interne communicatie effectief in te zetten bij het realiseren van je veranderdoel.
Acceptatie van een verandering begint met begrip. Begrip voor de impact van de verandering bij management en medewerkers en omgekeerd hun begrip voor de verandering.

Onderwerpen:

 • Het waarom van de verandering
 • Het perspectief van de doelgroep
 • Boodschap en strategie
 • Middelen en interactie

Training Samenwerken bij verandering

Organisaties veranderen continu. Bewust of onbewust. Om in deze veranderende omstandigheden goed te blijven presteren dienen doelen, werkwijzen en competenties voortdurend bijgesteld te worden: verbetermanagement 2.0.

De training Samenwerken bij verandering richt zich op de noodzakelijke veerkracht van management en teams om optimaal te (blijven) presteren bij veranderende omstandigheden.

Onderwerpen:

 • Zelfkennis en drijfveren
 • Teamscan
 • Gemeenschappelijk doel en belang
 • Afspraken en communicatie

 

Training verandermanagement teamoverleg met whiteboard

Training Productiviteit bij verandering

Veranderen is lastig. Wendbaar zijn een uitdaging.

Voor organisaties én de individuele medewerker is het noodzakelijk om flexibel met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Het ontwikkelen van zo’n ‘agile state of mind’ bij management en medewerkers vraagt zelfkennis, zelfvertrouwen en lef. De training Productiviteit bij verandering gaat in op dat specifieke onderdeel van verandermanagement.

Onderwerpen:

 • Aanpassings- en verandervermogen
 • Zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Het belang van toekomstperspectief
 • Eigen verantwoordelijkheid

 

 

Dit is wat je krijgt na een Branie training

Inzicht in de dynamiek van veranderen

Concrete handvaten voor het stimuleren van verandering

Koppeling van inhoud (wat) en gewenst verandergedrag (hoe) in jouw specifieke situatie

Gezamenlijk vastgestelde vervolg acties

Bewustzijn van de rol van persoonlijke motivatie

Kortom:

Meer plezier in het proces

Meer instrumenten om de verandering aan te jagen

Meer invloed op je veranderproces

Meer grip op de verandering

Gele button met een pijl naar beneden

Onder andere gewerkt met:

Logo's2

Heb je een vraag?

Bel gerust