Succesvol veranderen door optimale samenwerking

Voor managers en teams met lef!

Gele button met een pijl naar beneden

Verander-management

Veranderende omstandigheden vragen om een groot aanpassingsvermogen van medewerkers en organisaties. Soms is een verandering direct en concreet, vaak is verandering een continu proces.
De focus van verandermanagement is daarmee verschoven van een proces gericht op een gewenst ander eindresultaat, naar een proces gericht op het creëren van verandervermogen bij individuele medewerkers en teams: de manier van managen verandert.

In het verandertraject Team Samenwerking Verbeteren ontwikkelen individuele management team leden zich met elkaar door zelfkennis, uitwisseling en wederzijds begrip tot teams die verandering aankunnen. Beter presterende teams.
Management teams die verandering kunnen sturen.

In hoeverre is jouw team in staat een verandering te managen?
Doe de Teamscan en krijg concrete verbeter tips!

Zonder teamontwikkeling geen organisatieontwikkeling

Organisaties veranderen vaak organisch. Door kleine, onopvallende ontwikkelingen zoals een koers- of beleidswijziging, een teamuitbreiding door het binnenhalen van een grote klant of een technologische ontwikkeling die de aard van werkzaamheden of functies verandert. Schijnbaar ongemerkt veranderen organisaties in de loop van de tijd.

Daardoor ontstaat een mismatch tussen teams en organisatie. Zij hebben zich niet aangepast aan de veranderde omstandigheden. Met als gevolg

 • afnemende productiviteit
 • minder goede resultaten
 • onrust
 • stijging van het ziekteverzuim etc.

Lees verder waarom teamontwikkeling belangrijk is

Voor een gezonde organisatieontwikkeling, met blijvend goede resultaten, is teamontwikkeling essentieel. Duurzame teamontwikkeling zorgt ervoor dat individuele medewerkers en teams hun kennis, kunde en kwaliteiten kennen en doorlopend inzetten.
Ook als er wel sprake is van een specifiek verandertraject, bijvoorbeeld het samenvoegen van teams of het afstoten van werkzaamheden naar een externe partij, is teamontwikkeling een voorwaarde voor (blijvend) goede of betere prestaties.

Inklappen

Hoe je je doel bereikt met verandering-van-management

Herken jij je in een van de volgende situaties?

 • Een veranderende markt vraagt om een andere mindset bij je team
 • Er is weerstand tegen een verandering omdat het van invloed is op de rol van management of medewerkers, bijvoorbeeld bij:
  • het gebruiken van nieuwe technologie
  • het samenvoegen van teams/afdelingen
  • het ontstaan van nieuwe taken door marktontwikkelingen
 • De samenwerking tussen teams en afdelingen loopt niet lekker door verschil van inzicht

Herkenbaar? Lees dan verder

Ongetwijfeld komen er nog talloze andere situatie in je op waarbij het bereiken van je doel een uitdaging is.

Hoe ga je de uitdaging aan en zorg je dat je koers houdt en je doel bereikt? Een kwestie van veranderingsmanagent 2.0: inzetten op het verandervermogen en de veranderkracht van management en medewerkers.

Inklappen

Cases

Schermafbeelding 2019-10-08 om 13.05.42

Platform Talent voor Technologie:
Eenheid creëren binnen een fusieorganisatie

Lees de hele case hier

Uitdaging: Twee organisaties gaan fuseren en houden er een andere visie op na, met daarbij behorende verschillende werkwijzen. Na de fusie moet iedereen werken volgens één visie en één werkwijze.

Opdracht: Verschillende werkwijzen en meningen inzichtelijk maken om wederzijds begrip te doen ontstaan en draagvlak creëren voor een organisatiebrede visie.

Oplossing: Zorgen voor voldoende onderling begrip en de benodigde kennis over belangrijke onderdelen in de werkwijze binnen de organisatie op peil brengen.

Aanpak: Interviewen van de betrokken medewerkers om hun verschillende werkwijzen, visies en kennis in kaart te brengen. Interactieve sessies organiseren om de kennis van medewerkers op het benodigde niveau te brengen.

Resultaat: Het traject van Branie heeft gezorgd voor een organisatiebrede visie en werkwijze, met daarbij de wil en motivatie om deze in praktijk te brengen.
Lees de hele case hier

header-groot-hoofgebouw-hogeschool-leiden@2x

Hogeschool Leiden:
Verbeteren van onderling vertrouwen en samenwerking

Lees de hele case hier

Uitdaging: Medewerkers van verschillende teams moeten gaan samenwerken, maar er bestaat onderling wantrouwen en frustratie.

Opdracht: Het managementteam een boost geven om een constructieve samenwerking op te bouwen.

Oplossing: Vertrouwen, inzicht en samenwerking stimuleren doordat teamleden elkaar echt leren kennen.

Aanpak: Een interactieve teamdag toegespitst op elkaar echt leren kennen en een adviesrapport met concrete vervolgstappen.

Resultaat: Teamleden hebben inzicht in en begrip voor elkaars beweegredenen, vertrouwen elkaar, hebben concrete afspraken gemaakt en delen gemeenschappelijke doelen.

Lees de hele case hier

allshoes-logo2

AllShoes Benelux:
Een bedrijf zichtbaar positioneren

Lees de hele case hier

Uitdaging: Het bedrijf wil zich anders positioneren en een gezicht krijgen dat bij die transitie past. Hiervoor moest bepaald en uitgedragen worden wat het bedrijf uniek maakt.

Opdracht: Naar boven krijgen en visualiseren waar het bedrijf voor staat, inclusief de medewerkers achter het bedrijf.

Oplossing: De bedrijfsstrategie en -identiteit vormgeven in een relatiemagazine.

Aanpak: Inhoudelijk en creatief concept ontwikkelen, sessies met management over strategie en identiteit, interviews met medewerkers over motivatie, werkwijze en productvoorkeuren.

Resultaat: Het magazine maakt de nieuwe strategie en de bedrijfsidentiteit voor relaties en medewerkers zichtbaar en concreet. Het creatieve proces zorgde ervoor dat medewerkers zich bewust werden van de nieuwe bedrijfsstrategie en klant-leverancierrelatie.

Lees hier de hele Allshoes case

Branie: jouw partner voor verandermanagement

60 - 90 minuten

Gratis

Krijg inzicht in waar de mogelijkheden zitten en wat nodig is om het veranderdoel te realiseren.

Gratis

Vergroot je kans op een succesvol resultaat met de inzichten uit de Branie vragenlijst onder management en medewerkers.

3. Branie Programma

3 dagen

€300 p.p.p.d.

Interventieplan Verbeter de Samenwerking voor het bereiken van het gewenste resultaat. Gemiddeld 3 dagen op externe locatie gevolgd door een nader af te stemmen implementatie periode.

Verandermanagement, hand schudden bij werkoverleg

Verander-management: de samenwerking exponentieel verbeteren

Met een uitgekiende communicatie strategie over de verandering en door communicatie actief in te zetten als onderdeel van de verandering, heeft communicatie een centrale rol bij het verbeteren van de samenwerking. Hoe beter de samenwerking tijdens veranderprocessen, hoe effectiever verandermanagement is.

Branie helpt je je doelen bereiken

Wat levert het verandertraject Samenwerking Verbeteren op?

Betere positionering van het team

Team in staat verandering te managen

Meer zelfeffectiviteit van individuele medewerkers

Strategie en acties voor betere teamsprestaties

Goede interne communicatie

Kortom:

Minder weerstand

Meer voldoening

Hogere productiviteit

Gele button met een pijl naar beneden

Onder andere gewerkt met:

Logo's2

Heb je een vraag?

Bel gerust